Jak napisać dobrą pracę ?

Dajemy Wam garść wskazówek

Pisanie prac - informacje

Prace dyplomowe pisane są przez studentów na zakończenie studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Należą do nich:

-        Praca licencjacka,

-        Praca magisterska

-        Praca inżynierska.

            Mechanizm każdej z nich jest podobny. Trzeba usiąść i po prostu ją napisać. Prace składają się z różnej ilości rozdziałów. W pracach dyplomowych zazwyczaj jest część teoretyczna, wprowadzająca do danego zagadnienia oraz część praktyczna, doświadczalna, gdzie student opisuje swoje badania.

            Jaki jest sens pisania pracy dyplomowej? Potwierdza ona wiedzę i umiejętności zdobyte przez lata studiowania. Dlatego musi być dobra, fachowa, wyczerpująca i poprawna merytorycznie.

            Praca dyplomowa nie może być wyłącznie odtwórcza. Student musi wiedzieć o czym pisze i ukazać, że potrafi wysnuwać wnioski ze swoich badań. W końcu te parę lat spędzone na uczelni wyższej, nie ważne czy prywatnej czy państwowej musi zostawić jakiś ślad w studencie, jakim jest samodzielne myślenie.

            Pisanie pracy to zajęcie żmudne i długotrwałe. Zapracowani studenci czasami korzystają z pomocy innych osób w dokończeniu zaczętej pracy. Istotne jest by zaufali odpowiednim pomocnikom.

            Powodzenia